Sulge otsing

Meklēšana

Pretsvara iekrāvēju terminoloģija, 2. daļa. Mastu veidi un iekrāvēja izmēri.

Pretsvara iekrāvēju terminoloģija, 2. daļa. Mastu veidi un iekrāvēja izmēri.

27. decembris 2016

Iepriekš aizsākām četru rakstu sēriju par pretsvara iekrāvēju terminoloģiju un piedāvājām Ievadu iekrāvēju pamatraksturojumā. Ievads palīdzēs labāk izprast pārējos rakstus, tāpēc, pirms iepazīšanās ar tālāko informāciju, vēlams to izlasīt. Šajā aprakstā aplūkotas divas terminu grupas – viena, kas raksturo iekrāvēja mastu veidus, un otra, kas apzīmē iekrāvēja izmērus.

forklift.terminology-(yale, mr)-01

Iekrāvēja mastu veidi

Pirms aprakstīt iekrāvēju mastu veidus, ir svarīgi apgūt dažus apzīmējumus.

Pacelšanas augstums: Augstums, kurā atrodas cēlējdakšu augšējā daļa, kad masts ir pilnībā izbīdīts. Turpmāk vienkāŗšības pēc runāsim par cēlējdakšu kustību uz augšu, lai gan tās faktiski ir piestiprinātas pie pacelšanas rāmja, kuru arī pārvieto masta hidrocilindri. Cēlējdakšu vietā uz pacelšanas rāmja var būt uzstādīts jebkurš cits papildus aprīkojums. Skat. arī pirmo daļu.

Ierobežota brīvā pacelšana: (angļu val. Limited Free Lift, jeb saīsināti LFL) Masta augšējā daļa sāk kustību uz augšu, tiklīdz tiek ieslēgta pacelšana.

Pilnā brīvā pacelšana: (angļu val. Full Free Lift, jeb saīsināti FFL) Masta augšējā daļa sāk kustību tikai tad, kad cēlējdakšas paceļas līdz pilnās brīvās pacelšanas augstumam. Atkarībā no iekrāvēja izmēra un masta uzbūves pilnā brīvā pacelšana var būt no 1 līdz pat 2.5 metriem.

Masta augstums saliktā stāvoklī: augstums no grīdas virsmas līdz masta augšpusei, kad cēlējdakšas ir pašā apakšā.

Masta augstums paceltā stāvoklī: augstums līdz masta augšējai daļai, kad cēlējdakšas ir pašā augšā.

Izplatītākie mastu veidi

A Divas sekcijas ar ierobežotu brīvo pacelšanu: Tam ir divas sekcijas – ārējā, kas ir statiska, un iekšējā sekcija, kas izbīdās  un paceļ cēlējdakšas un kravu. Angļu valodā šī veida masts bieži tiek saukts par Duplex LFL vai vienkārši Duplex.

B Divas sekcijas ar pilno brīvo pacelšanu: Tam tāpat ir divas sekcijas bet, atšķirībā no pirmā varianta, vidējā sekcijā ir iebūvēts viens vai divi brīvās pacelšanas hidrocilindri, kuri neatkarīgi paceļ cēlējdakšas. Angļu valodā šī veida masts bieži tiek saukts par Duplex Full Free Lift, Duplex FFL vai 2FFL.

C Trīs sekcijas ar pilno brīvo pacelšanu sastāv no trim sekcijām (viens ārējais un divi iekšējie rāmji – sekcijas). Mastam izbīdoties, divas iekšējās sekcijas paceļas no ārpuses uz iekšpusi. Salīdzinot ar divu sekciju mastiem, šis masta tips nodrošina mazāku masta augstumu saliktā stāvoklī, kas atvieglo iekrāvēja pārvietošanos caur durvju ailēm, vārtiem vai ļauj darboties konteineros. Angļu valodā šī veida masts bieži tiek saukts par Triplex Full Free Lift, Triplex FFL vai 3FFL.

D Četru sekciju masts bieži tiek izmantots noliktavas pacēlājos ar pacelšanas augstumu virs 6 metriem, lai panāktu pieņemamu augstumu saliktā stāvoklī. Tā darbības princips ir tāds pats kā trīs sekciju mastam, bet ar vēl vienu papildus sekciju. Angļu valodā šī veida mastam nav kāda konkrēta nosaukuma, bet specifikācijās tas var būt apzīmēts kā 4FFL.

forklift.terminology-(container, yale, vt)-01

Iekrāvēja izmēri

forklift.terminology-(yale)-01

Izvērtējot iekrāvēja izmērus, ir jāorientējas tādos pamata terminos kā garums, augstums un platums, lai pārliecinātos, ka izvēlētais iekrāvējs atbilst tās vietas parametriem, kur to izmantos. Lai gan šie termini šķiet pašsaprotami, ir jāzina to pielietojums attiecībā uz konkrētu iekrāvēju un tas, no kuras vietas tie mērāmi.
Kopējais garums: iekrāvēja garums no dakšu priekšgala līdz iekrāvēja aizmugures malai. Šis parametrs ir svarīgs, jo, zinot ražotnes telpu izmērus, iespējams pārliecināties, ka ar iekrāvēju tajās varēs manevrēt efektīvi un droši.
Kopējais augstums: to mēra no zemes līdz augstākajam iekrāvēja punktam. Tā var būt masta vai kravas aizsargrežģa augšējā mala. Lai gan tas varētu šķist apgrūtinoši, mērot iekrāvēju, jāņem vērā arī tādas specifiskas nianses kā mīkstas riepas vai liels kravas aizsargrežģis virs masta. Kopējā augstuma izmērs ir obligāti jāzina, lai pārliecinātos, ka iekrāvējs var izbraukt cauri visām durvju ailēm tā darbības vietā.
Kopējais platums: platuma izmērs var atšķirties atkarībā no tā, kurā vietā to mēra. Platumu rēķina, mērot attālumu starp abām pusēm dažādām iekrāvēja vietām, piemēram, asīm, aizsargrežģim, cēlējdakšām un riepām. Tāpēc pirms iekrāvēja iegādes ir vēlams iepriekš noskaidrot, kā iekrāvēja platums ir mērīts.

Cerams, šajā rakstā iekļautā informācija šķita noderīga. 

Sērijas saturs:

Pretsvara iekrāvēju terminoloģija, 1. daļa. Ievads.
Pretsvara iekrāvēju terminoloģija, 2. daļa. Mastu veidi un iekrāvēja izmēri.
Pretsvara iekrāvēju terminoloģija, 3. daļa. Stabilitāte un manevrētspēja.
Pretsvara iekrāvēju terminoloģija, 4. daļa. Iekrāvēju tipi & riepas.

Atpakaļ pie saraksta