Sulge otsing

Meklēšana

Kā izvairīties no iekrāvēja apgāšanās un kā izdzīvot, ja tā notika?

Kā izvairīties no iekrāvēja apgāšanās un kā izdzīvot, ja tā notika?

07. aprīlis 2022

Iekrāvēja apgāšanās ir biežākais nelaimes gadījumu iemesls noliktavās un pārkraušanas laukumos, kas var izraisīt dzīvībai bīstamus ievainojumus vai pat nāvi. Iekrāvēja operatora apmācība un sertifikācija ir būtiska gan viņa paša, gan citu darbinieku veselībai un dzīvībai. Lai izvairītos no smagām sekām, ir svarīgi pārzināt sava iekrāvēja ekspluatācijas un apkopes noteikumus un ik pa laikam pārliecināties, ka nav aizmirstas pamatlietas, kas nosaka darba ar pretsvara iekrāvēju drošību. Kā izvairīties no iekrāvēja apgāšanās un, galvenais – kā izdzīvot, ja tomēr tas ir noticis? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, jāņem vērā vairāki faktori: 

1.Pretsvars un līdzsvara pamati

Pretsvara iekrāvēja konstrukcija ir kā svari – krava ir vienā svaru pusē, pats iekrāvējs ir otrā pusē un kalpo kā pretsvars kravai. Tāpēc tos sauc par pretsvara, jeb līdzsvarotiem iekrāvējiem. Svaram uz cēlējdakšām jābūt līdzsvarotam ar iekrāvēja svaru. Svarīgs faktors ir arī iekrāvēja un kravas smagumcentra atrašanās vieta. Lai iekrāvējs neapgāztos, jāņem vērā kravas smagumcentrs un tās stabilitāte.

 1. Smaguma centrs

Smagumcentrs ir punkts objektā, kurā svars vienmērīgi sadalās. Ja objekts ir viendabīgs, tā ģeometriskais centrs sakritīs ar smagumcentru. Citā gadījumā smagumcentrs nobīdās no  ģeometriskā centra uz vienu pusi. Savukārt, kad iekrāvējs paņem kravu, iekrāvējam un kravai rodas jauns –  apvienotais smagumcentrs (1).

 1. Stabilitātes un smagumcentra noteikšana

Iekrāvēja stabilitāti nosaka kopējais smagumcentrs kad krava ir uzlikta uz celējdakšām. Tāpat jāņem arī vērā, ka iekrāvējam ir kustīgas daļas, kas pārvieto kravu tuvāk vai tālāk no svaru centra. Piemēram, kad masts tiek noliekts uz priekšu, kravas smagumcentrs arī pārvietojas uz priekšu. Kad masts tiek sagāzts uz sevi, tas pārvietojas atpakaļ. 

(1) Smaguma centrs – pacēlājs, (2) Kombinētais smaguma centrs, (3) Smaguma centrs – slodze

Iekrāvēja smagumcentru un stabilitāti ietekmē kravas izmērs, svars, forma, novietojums, paceltās kravas augstums, dinamiskie spēki, kas rodas, paātrinoties, bremzējot vai pagriežot iekrāvēju, kā arī pārvietošanās virsmas stāvoklis un slīpums.

 1. Faktori, kas ietekmē stabilitāti un smagumcentru

Tukšam iekrāvējam ir lielāka iespēja apgāzties uz sāniem nekā iekrāvējam, kas pārvadā kravu nolaistā stāvoklī, tadēļ jāņem vērā šādi faktori:

(1) Smaguma centrs – slodze, (2) Kombinētais smaguma centrs, (3)Smaguma centrs – pacēlājs

 1. Pacēlāja stabilitātes bāze

Lai iekrāvējs būtu stabils (negāztos uz priekšu vai uz sāniem), smagumcentram ir jāatrodas iekrāvēja stabilitātes zonā — trīsstūrī, kas novilkts starp priekšējiem riteņiem un stūrējošā tilta vidu –  šarnīra punktu. To dažreiz sauc par “stabilitātes trīsstūri”. Ja smagumcentrs virzās uz priekšu no priekšējās ass, pacēlājs apgāzīsies uz priekšu. Ja smagumcentrs pārvietojas ārpus līnijas abās stabilitātes trijstūra pusēs, pacēlājs apgāzīsies uz sāniem.

(1) Kombinētais smaguma centrs, (2) Stabilitātes pamatne / trijstūris. 

 1. Ietilpība un svars salīdzinājumā ar iekrāvēja slodzes centru

Iekrāvēja reālā, ta saucamā „atlikusī celtspēja” (no angl. “residual load capacity”) ir norādīta uz celtspējas plāksnītes. 

Kā jau minēts iepriekš, iekrāvēja celtspēju nosaka vairāki faktori, tai skaitā kravas svars, izmēri, forma, pacelšanas augstums, masta sagāzums, papildus aprīkojuma īpatnības, grīdas seguma īpatnības. Iekrāvēja kopējo smagumcentru visvairāk ietekmē nosaka kravas smagumcentra atrašanās vieta. Jo tālāk kravas smagumcentrs atrodas no iekrāvēja, , jo lielāks ir apgāšanās risks

Ir kļūdaini uzskatīt, ka ja iekrāvēja sūknis spēj pacelt noteikta svara kravu, tad ar to var pārkraut jebkura izmēra kravu, galvenais lai tāssvars nav lielāks.

Ilustrācijai:  Ja cilvēks, kurš spējīgs pacelt, piemēram, 50 kg tuvu pie sevis, mēģinās izstiept rokas, viņš noteikti sagāzīsies uz priekšu. Tā notiek arī ar iekrāvēju.

Noturēt 5 tonnas tuvu nav tas pats, kas noturēt tās pašas 5 tonnas tālāk no iekrāvēja.

Ja vien nav norādīts citādi, iekrāvēja celtspējas plāksnītē norādītā celtspēja attiecas uz iekrāvēju standarta komplektācijā – ar standarta cēlējdakšām, pacelšanas iekārtu (mastu) un bez speciāla palīgaprīkojuma. Turklāt tiek pieņemts, ka kravas smagumcentrs vertikāli nav lielāks par kravas smagumcentru horizontāli. 

Ja iekrāvēja komplektācija atšķiras no celtspējas plāksnē norādītā, operatoram ir jāveic attiecīgas korekcijas un jāceļ krava ar mazāku svaru, lai nesamazinātu iekrāvēja stabilitāti. Celtspējas plāksne parasti atrodas iekrāvēja kabīnē redzamā vietā. Ja celtspējas plāksne ir nozaudēta, pieprasiet ražotāja pārstāvim jaunu. Iekrāvēju nedrīkst izmantot, ja tā  celtspēja nav norādīta vai atrodama. Bez plāksnes jauni operatori nezina reālo iekrāvēja celtspēju, un tādēļ  var rasties avārijas situācijas.

Iekrāvēja oriģinālajai celtspējas plāksnītei jāpaliek piestiprinātai pie iekrāvēja, un to nedrīkst noņemt, vai mainīt bez ražotāja apstiprinājuma.

 1. Kā pasargāt iekrāvēju no apgāšanās un operatoru no traumām
 • Piesprādzējieties! Drošības josta pasargās operatoru no izkrišanas ārā un nokļūšanas zem iekrāvēja. Lai arī josta nevar pasargāt pret visiem savainojumiem, tā var novērst smagas traumas.
 • Neleciet ārā no pacēlāja, ja tas sāk gāzties! Operatoram jāpaliek operatora sēdeklī, stingri jāturas un jānoliecas pretēji kritiena virzienam, lai samazinātu nopietna savainojuma risku.
 • Izvairieties no ātras, saraustītas braukšanas, spējiem pagriezieniem un pēkšņas apstāšanās!
 • Nevirziet paceltas kravas uz priekšu. Izņēmums ir gadījumi, kad krava atrodas nolikšanas pozīcijā virs plaukta vai citām kravām.
 • Nepārslogojiet iekrāvēju, nepārvadājiet kravas, kas pārsniedz noteikto ierobežojumu uz celtspējas plāksnītes.
 • Vienmēr ievērojiet drošu attālumu no rampu un platformu malām. Iekrāvējs var nogāzties, ja piebrauc pārāk tuvu malai.
 • Nebrauciet virsū škēršļiem un priekšmetiem. Izvairieties no bedrēm.
 • Pārbaudiet virsmas stabilitāti! Turieties tālu no mīkstas vai nedrošas grunts, lai izvairītos no gāšanās.
 • Cik iespējams, izvairieties no slīpumiem un esiet īpaši piesardzīgi, šķērsojot slīpas, nelīdzenas vai slidenas  virsmas. Nekad neveiciet griešanās manevru slīpumā. Nemēģiniet pacelt vai novietot kravu slīpumā.
 • Pārvietot drīkst tikai stabilas vai droši uzkrautas kravas! Turiet kravas smaguma centru cik iespējams zemu un izvairieties no noslodzes ārpus centra.
 • Paceļot vai novietojot garu vai platu kravu vai griežoties ar šādu kravu, iekrāvējs jādarbina ļoti lēnām un uzmanīgi. Izvairieties no manevriem ar paceltu kravu.
Ja nepieciešama palīdzība pareizā iekrāvēja un tā komplektācijas izvēlē, sazinies ar mums – labprāt visu izskaidrosim un sniegsim konsultāciju drošai tehnikas lietošanai!

Atpakaļ pie saraksta