Sulge otsing

Meklēšana

Kā nopirkt lietotu iekrāvēju?

Kā nopirkt lietotu iekrāvēju?

29. maijs 2023

Ir dzirdēts, ka tiklīdz jauns auto ir izbraucis pa autosalona vārtiem, tā vērtība samazinās vismaz par 10%. Līdzīgi notiek arī ar noliktavu tehniku. Tādēļ, ja vien uzņēmuma īpašniekam nav aizspriedumu pirkt lietas, ko kāds cits jau ir lietojis, dažreiz ir vērts izvērtēt iespēju iegādāties lietotu iekrāvēju, īpaši gadījumos, kad budžets ir ierobežots. 

Bez šaubām, ka daudz patīkamāk ir iegādāties jaunu tehniku, taču ir situācijas, kur tā būtu lieka greznība. Kvalitatīvam lietotam iekrāvējam tāpat ir paredzams garš darba mūžs. Vienīgais BET ir laika un pūļu ieguldīšana, lai rūpīgi pārbaudītu, ka iekrāvējs tiešām ir tik labā darba stāvoklī, kā apgalvo iepriekšējais saimnieks. 

Lietotas tehnikas iegāde nav vienkārša, jo papildus parastajiem jautājumiem par lietošanas mērķiem un uzdevumiem, darba vidi, noslodzi un kravām, nāk lietas, kas jaunai tehnikai ir pašsaprotamas, bet lietotam iekrāvējam var iztrūkt. Tādēļ LAADUR ir izveidojis pirmspirkuma kontrolsarakstu, kurā ir aprakstītas lietas, kas potenciālajiem pircējiem ir jāpārbauda, lai iegādātos labu lietotu iekrāvēju, kas ir piemērots mērķim un darbojas optimālā līmenī. Šajā sarakstā ir vairāki punkti: 

Lietots Yale iekrāvējs no Laadur Baltic
Daudz patīkamāk strādāt ar sakoptu tehniku

1. Lietotāja rokasgrāmata

Īpašniekiem, kuri vēlas paši apkopt un apkalpot iekrāvēju, lietotāja rokasgrāmata ir būtiska, lai saņemtu norādījumus par apkopi un ražotāja noteiktajiem intervāliem. Rokasgrāmatā dažreiz ir arī iekļauta informācija par rezerves daļām un palīgmateriāliem, kas jāizmanto konkrētās tehnikas apkopei.

Servisa apkopes vēstures dokumenti
Apkalpošanas vesturē var redzēt kā tehnika tika apkalpota un kādas detaļas mainītas

2. Apkopes un servisa vēsture

Apkopes un servisa vēsture var būt galvenais arguments, lai pieņemtu pozitīvu lēmumu par kādas iekārtas iegādi. Šie ieraksti sniedz iespēju pārliecināties, ka iekrāvējs ir apkopts un uzturēts atbilstoši ražotāja specifikācijām visā tā ekspluatācijas laikā. Pareiza iekrāvēja apkope nodrošina garāku darba mūžu un arī atlikušo vērtību.

3. Ārējais izskats

Līdzīgi kā tautas parunā meitu, arī iekrāvēju var un vajag novērtēt “pēc kleitas” – t.i. no ārējā izskata.  Svarīgi pirms iegādes to rūpīgi apskatīt un pievērst uzmanību jebkādiem redzamiem defektiem, kas var liecināt par trūkumiem vai kalpot kā pazīme kādam dziļakam bojājumam. Ne visi kosmētiskie bojājumi liecina par bojājumiem, bet dod priekšstatu par lietošanas vēsturi.

4. Plaisas un rūsas vietas

Atšķirībā no vieglajām automašīnām, kur virsbūve ir nesošā konstrukcija un tās caurrūsēšana var novest pie deformacijām vai avārijām, iekrāvēji uzbūvēti no biezāka metāla un caurrūsēšana parasti nedraud. Svarīgi būtu pievērst uzmanību plaisām un būtiskai šasijas vai pacelšanas iekārtas deformācijai. 

Iekrāvēju darbības laikā krāsojums bieži vien tiek apdauzīts un ar laiku sāk parādīties rūsa. Rūsa ne vienmēr liecina par lieliem bojājumiem, bet ir pamats papildus pārbaudei. Piemēram, sarūsējis atsvars ir tikai sarūsējis atsvars, jo tas ir vienkārši metāla gabals. Rūsa uz ārējiem paneļiem arī izskatās slikti, bet tas ietekme tikai izskatu. Paneļus var nomainīt vai nokrāsot.

Uzmanību būtu jāpievērš šasijai un pacelšanas iekārtai, it īpaši metinājumu un salaidumu vietās. Riteņu diski arī būtu rūpīgi jāpārbauda vai rūsa nav sadursmes rezultāts. Jebkuras plaisas šasijā ir pamats rūpīgai izpētei par bojājumu nopietnību un remonta iespejām.

Slikts iekrāvēja izskats var būt sliktas uzturēšanas pazīme, kas ir pamats rūpīgākai apskatei. Bet arī labi nokrāsots iekrāvējs neliecina ka tas ir tehniskā kārtībā. Aiz laba izskata var slēpties “nomocīts” iekrāvejs. Tehnisko daļu un funkcijas ir jāpārbauda šā vai tā.

5. Drošības līdzekļi

Svarīgi arī, lai strādātu iekrāvēja drošības funkcijas, piemēram, drošības josta, operatora klātbūtnes sensors, stāvbremze. Stāvbremzi ir jāpārbauda, vai tā darbojas uzbraucot uz 10-15% slīpuma. 

Drošības jostas mehānismam ir jāstrādā un janotur siksna saslēgtā stāvoklī. siksna nevar būt iegriezta, vai kā citādi bojāta.

Iekrāvējs nedrīkst braukt, ja operators nav sēdeklī. Ja tas tomēr notiek, ir bojāts operatora klātbūtnes sensors vai sēdekļa mehānisms. 

Sēdeklim jābūt stingram un bez bojājumiem. Darbības laikā operatoram jāsēž stabilā stāvoklī, nebalansdējot un neslīdot ārā no sēdekļa.

Ja kāds no drošības līdzekļiem nav pieejams vai nedarbojas pilnībā, labāk izvairīties no iekrāvēja iegādes, vai arī pieprasīt, lai tas tiktu sakārtots.

Dzinēja telpai jābūt tīrai, kabeļi un savienojumi ir savās vietās

6. Dzinējs (tikai iekšdedzes modeļiem)

Pirms lietota iekrāvēja iegādes ir svarīgi pārliecināties, ka tā dzinējs ir darba stāvoklī un pareizi darbojas. Tukšgaitā tam jādarbojas vienmērīgi, bez apgriezienu maiņas. Ir labi pārbaudīt, kā dzinējs iedarbojas no auksta stāvokļa un vēl labāk,  ja to var pārbaudīt pie mīnusa temperatūrām. 

Pārbaudiet, vai iekrāvēja dzinējā un hidrauliskajās vadības ierīcēs nav noplūdes, var nodrošināties, ka šķidruma līmenis ir pareizs, un netiek apdraudēts  operators un citi darbinieki.

7. Stūres iekārta

Pārbaudiet stūres darbību, vai nav pārāk liela brīvkustība, grūta pagriešana vai arī nedabiskas skaņas. 

Stūres ratam jābūt stabili nostiprinātam un bez bojajumiem, lai neradītu sev traumas. Tāpat, lielākajai daļai iekrāvēju ir paredzēts, ka uz stūres ir piestirprināts rokturis. Tam arī jābūt labi nostiprinātam un bez brīvkustības.

Ja iekrāvējs nereaģē uz stūres griešanu, iekrāvēju nevajadzētu iegādāties, jo iekrāvējs var kļūt nevadāms un savainot vai apdraudēt operatoru un citus darbiniekus. 

8. Bremzes

Pārbaudiet bremzes, apturot iekrāvēju dažādos ātrumos. Abiem riteņiem jābremzē vienmērīgi gan braucot uz priekšu, gan atpakal. Uz līdzenas virsmas (pārliecinienties vai tuvumā / aizmugurē nav citi transporta līdzekļi!) mēģiniet strauji nobremzēt. Svītrām, kas paliek uz virsmas no riepām jābūt aptuveni vienādām abās pusēs. Ja tā nav, tas var liecinat par nepietiekamu regulēšanu vai bremžu mehānisma bojājumu.

9. Pacelšanas iekārta (masts) un tās vadība

Pacelšansas iekārtai (mastam) jākustās vienmērīgi un bez rāvieniem. Liela brīvkustība starp masta sekcijām var liecināt par lielu slīdvirsmu, gultņu nodilumu vai nepareizu regulēšanu. Pārlieku liela masta elementu “staigāšana” un “grabēšana” arī nav laba pazīme. Sagāzumam jābūt vienmērīgam abās pusēs. Nav pieļaujama lielāka kustība kāda no pusēm.

Cēlējdakšu nodilums nevar būt lielaks par 10% no sākotnējā biezuma. 

Bojātas hidrauliskās vadības ierīces var izraisīt darbinieka savainojumus, nāvi vai kravas bojājumus.

Ja dzinējs noslāpst pacelšanas gala stāvokļos (atdurēs), tas var liecināt par to, ka nav noregulēts vai ir bojāts pacelšanas iekartas pārslodzes vārsts.

Akumulatoram jābūt tīram, bez oksidācijas pazīmēm, kabeļiem bez redzamiem bojājumiem

10. Akumulators (tikai elektriskajiem modeļiem)

Akumulatoram jābūt tīram, sausam , bez noplūdes pēdām. Kontaktiem ir jabūt piestiprinātiem bez kontaktu apdeguma pazīmēm. Pēc aktīvākas braukšanas nevajadzētu parādīties deguma smakai. Vēlams iekrāvēju pārbaudīt uz slīpuma vai ar kravu, lai pārliecinātos, ka nav pazaudēta jauda.

Nodalījumam, kur atrodas vadības bloks un jaudas modulis, ir jābūt tīram. Kabeļiem jābūt bez pavirša remonta t.i. ar izolenti, ar atsevišķiem vadiem novilktiem pa taisno, utml.

Akumulatoru jāapskatās arī no sāniem. Mēdz būt, ka pārdevējs notīra tikai virspusi.

Pirms iegādāties lietotu elektrisko iekrāvēju, var būt noderīgi, ja pārdevējs var uzrādīt akumulatora pārbaudes un stāvokļa ziņojumu. Ja akumulators ir sliktā stāvoklī, vai arī ir ļoti vecs, budžetā jāparedz jauna akumulatora iegāde. Izvērtējiet iespēju sarunāt ar pārdevēju šo pašu iekrāveju iegādāties ar jaunu akumulatoru komplektā. 

11. Drošība un atbilstība

Pirms pirkšanas vēlams pārbaudīt un nodrošināt, ka lietots iekrāvējs atbilst visiem drošības un atbilstības pasākumiem. Ja notiktu negadījums, piemēram, operatora savainojums un netiktu ievēroti visi drošības un atbilstības pasākumi, tas var radīt juridiskas sekas iekrāvēja īpašniekiem.

Visiem autoiekrāvējiem jābūt aprīkotiem ar ražotāja datu plāksnīti, kas ir skaidri salasāma. No datu plāksnītes var noteikt agregāta maksimālās celtspējas noteikto pacelšanas augstumu un kravas centru, kas ļauj īpašniekiem un operatoriem noteikt, vai iekārta ir piemērota, lai paceltu vēlamo kravu vajadzīgajā augstumā.

Lietotiem iekrāvējiem ar iekšdedzes dzinēju vēlams arī noteikt, vai agregātu dzinējs atbilst kādiem nepieciešamajiem vietējiem emisijas standartiem, un vai iekārta var droši darboties ar vietējo degvielu.

LAADUR ekspertu pakalpojumi

Līdzīgi kā ar jaunu tehniku, palīdzam izvēlēties un piegādājam augstas kvalitātes lietotus iekrāvējus, un nodrošinām pilna cikla tehnisko apkalpošanu un rezerves daļas. Vienmēr ir iespēja izvēlēties variantus no vairākiem ražotājiem, panākot labu cenas un kvalitātes attiecību.

Pilns pakalpojumu klāsts iekļauj konsultācijas, projektu izstrādi, piegādi, ieviešanas pasākumus, garantētu pēcpārdošanas apkalpošanu, kā arī iekārtu maiņu vai uzlabošanu. Tehnisku problēmu gadījumā tās tiks ātri un kvalitatīvi atrisinātas, lai darbs neapstātos.

Lūdzam sazināties ar mūsu ekspertiem!

Atpakaļ pie saraksta