Sulge otsing

Meklēšana

Ieteikumi par elektroiekrāvēja akumulatoru baterijas uzturēšanu, 2. daļa

Ieteikumi par elektroiekrāvēja akumulatoru baterijas uzturēšanu, 2. daļa

01. februāris 2016

Pirmajā daļā runājām par noteikumiem, kas ir jāievēro operatoram. Šoreiz svarīgākie ieteikumi personālam, kas apkalpo elektroiekrāvēju.

Ieteikumi servisa dienestam

1. Baterijas virsma ir regulāri jātīra

Vislabāk to tīrīt ar speciālu tīrīšanas līdzekli, kas vienlaikus gan noņem netīrumus, gan, īpaši iekrāsojoties, uzrāda skābes noplūdes. Ja šāds tīrīšanas līdzeklis nav pieejams, tīrīšanu var veikt ar siltu dzeramās sodas ūdens šķīdumu, tikai nedrīkst pieļaut, ka pārāk liels šī šķīduma daudzums nokļūst starp baterijas elementiem. Ja baterijas virsma netiek tīrīta, kodīgie netīrumi uz tās var izraisīt paātrinātu baterijas tvertnes koroziju, strāvas sprieguma svārstības un ātrāku pašizlādi, kā arī var negatīvi ietekmēt elektrosistēmu.

Battery Maintenance 2

2. Uzpildiet destilēto ūdeni tikai PĒC uzlādes

Ūdens uzpildīšana pirms uzlādes ir diezgan izplatīta kļūda. Uzlādes laikā elektrolīta līmenis var paaugstināties, izraisot pārplūšanu, un elektrolīts var nonākt uz baterijas virsmas un tvertnē, tāpēc ūdens vienmēr ir jālej PĒC uzlādes. Izņēmums varētu būt gadījumi, kad baterija ilgi nav lietota. Tad tā ir attiecīgi jāsagatavo, bet tas ir cits stāsts.

3. Veiciet regulārus blīvuma mērījumus katrā baterijas elementā

Regulāri pārbaudot blīvumu, var noteikt, vai visi baterijas elementi ir vienmērīgi uzlādēti, un, iespējams, laikus atklāt kādu bojātu elementu. Pat viens bojāts elements samazina akumulatoru baterijas ietilpību (Ah), kas tieši ietekmē tās darbmūža ilgumu.

Svarīgi!

Akumulatora apkopes laikā vienmēr lietojiet specapģērbu, jo netīrumi uz tā virsmas ir kodīgi. Aizsedziet acis un seju ar aizsargmasku un lietojiet speciālus cimdus. Vienmēr turiet tuvumā acu skalošanas līdzekli.
Uzlādi veiciet labi vēdinātās telpās! Baterijas uzlādes laikā izdalās ūdeņradis. Kad tas sasniedz pārāk lielu koncentrāciju, pat vismazākā dzirkstele var izraisīt sprādzienu. Virs baterijas ir jābūt atvērtai telpai, lai nerodas tilpnes, kurās varētu uzkrāties ūdeņradis. Uzlādes procesā vienmēr turiet atvērtu baterijas pārsegu. Akumulatoru baterijas tuvumā nekādā ziņā nedrīkst lietot atklātu liesmu vai smēķēt. Kad baterija ir pilnīgi uzlādējusies, izslēdziet strāvas padevi un tikai pēc aptuveni 5 minūtēm atvienojiet uzlādētāju no baterijas, lai izvairītos no dzirksteļošanas un sprādziena.

Kā redzat, elektroiekrāvēja akumulatoru baterijas pareiza uzturēšana nav sarežģīta, bet tas ir atbildīgs uzdevums, kas prasa disciplinētību un līdzšinējo paradumu maiņu. Visu minēto ieteikumu ievērošana līdztekus saspringtam darba procesam var šķist apgrūtinoša, bet pieredze liecina, ka tas galu galā vienmēr atmaksājas.

Ja ir radušies jautājumi, rakstiet uz e-pastu serviss@laadur.lv vai zvaniet +371 29328000.
Autors — Artūrs Sīpols, „Laadur Baltic” servisa vadītājs

Atpakaļ pie saraksta